• Vakttelefonordning

Behov for å prate?

Rusettervernet har to bemanna vakttelefonar. Desse kan du ringe når som helst, døgnet rundt.

Du kan ringe oss dersom du har behov for å prate, eller har spørsmål om Rusettervernet.

Ring 948 34 493 eller 415 07 533

Opplever du ei krise?

Vi oppmodar dei som opplever krise å ta kontakt med respektiv legevakt, eller krisetelefonen til Kirkens SOS: 815 33 300.