Ein frivillig organisasjon til hjelp for menneske med alle typar rusproblematikk, samt for pårørande til rusavhengige

Vakttelefon

Behov for å prate? Vi har døgnbemanna vakttelefon! Kom i kontakt med oss

Etterverngrupper

Det å gå i etterverngruppe ser vi på som ein av dei viktigaste investeringane du kan gjere på vegen mot eit rusfritt liv.

Pårørandegrupper

Dersom du er pårørande til ein rusavhengig, kan du ha godt utbyte av å gå i pårørandegruppe.

Brosjyre og nyhendebrev

Her kan du melde deg på vårt nyhendebrev eller
få tilsendt gratis brosjyre!